List otwarty do Studenckich Kół Naukowych i ich opiekunów

Szanowni Opiekunowie Naukowi, Drodzy Studenci,

Jesteśmy Sekcją Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów, powołaną w grudniu 2018 roku, przy Polskim Towarzystwie Fizjoterapii. Nadrzędnym celem naszej działalności jest popularyzacja rozwoju badań i wydarzeń naukowych w dziedzinie fizjoterapii oraz integracja środowisk akademickich na kierunkach medycznych, zwłaszcza Studentów na kierunku „Fizjoterapia”.

Jako czynni zawodowo i naukowo fizjoterapeuci chcielibyśmy zaprezentować Studentom na kierunku „Fizjoterapia”, zwłaszcza tym działającym w Studenckich Kołach Naukowych oraz ich Opiekunom Naukowym, naszą działalność oraz zaprosić do współpracy z nami w następujących obszarach:

  • Stworzenie systematycznie uzupełnianej i rozszerzanej bazy testów „Kompendium Wiedzy”,zawierającej pytania mające na celu wspomóc Studentów na kierunku“Fizjoterapia” w przygotowaniach do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
  • Stworzenie cyklu „Okiem Eksperta”, gdzie będą poruszane tematy, dotyczące roli fizjoterapii w poszczególnych dziedzinach medycyny, opatrzone wyczerpującym komentarzem ekspertów z poszczególnych obszarów opieki zdrowotnej.
  • Stworzenie cyklicznie uzupełnianego „Kalendarza Wydarzeń Naukowych dla Fizjoterapeuty” z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii przeznaczonego dla Studentów na kierunkach medycznych.
  • Podjęcie działań mających na celu monitoring procesu i jakości kształcenia Studentów na kierunku „Fizjoterapia” poprzez stworzenie cyklu Studenckich Konferencji Naukowych „Przyszłość fizjoterapii w Polsce i na świecie”, podczas których byłyby poruszane tematy dotyczące wybranych problemów związanych z kształceniem akademickim Fizjoterapeutów, w postaci wystąpień oraz paneli dyskusyjnych.
  • Podjęcie działań mających na celu integrację Środowiska Akademickiego Studentów na kierunku „Fizjoterapia” poprzez organizację „Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjoterapeutycznej” oraz zainicjowanie utworzenia „Ogólnopolskiego Porozumienia Studentów kierunku Fizjoterapia”.

Mając na uwadze dobro Środowiska Akademickiego i Zawodowego Fizjoterapeutów w Polsce serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z nami. Informacje o naszej działalności dostępne są pod adresem internetowym www.spik.fizjoterapia.org.pl oraz na naszym profilu FB @SPiKPTF.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: spik@fizjoterapia.org.pl lub poprzez specjalny formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej (zakładka „Kontakt”).
Jesteśmy także dostępni pod numerem telefonu +48 42 225 38 25.

Razem możemy więcej !

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów PTF