Nasi Eksperci

Rola pielęgniarstwa we współczesnej rehabilitacji

mgr Urszula Twardowska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Pielęgniarka Oddziałowa
Pabianickiego Centrum Rehabilitacji PCM

Ortopedia, reumatologia i medycyna sportowa

Neurologia i neurochirurgia

Kardiologia i kardiochirurgia

Pulmonologia

Pediatria i neurologia dziecięca

Ginekologia i położnictwo

Geriatria i psychiatria

Onkologia i medycyna paliatywna

Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii

Zaopatrzenie ortopedyczne dla potrzeb fizjoterapii

Znaczenie odżywiania dla potrzeb fizjoterapii

mgr Przemysław Stano
specjalista dietetyki klinicznej i psychodietetyk

Kierownik Działu Żywienia
Pabianickiego Centrum Medycznego

Aspekty prawne związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty