Odcinek 2

Jakub Oberbek (JO): Witam Wszystkich. W dzisiejszym odcinku poruszymy kwestię zadań pielęgniarki na Oddziale Rehabilitacji. Jest z Nami nasz Ekspert z zakresu pielęgniarstwa w rehabilitacji, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, mgr Urszula Twardowska.

Urszula Twardowska (UT): Dziękuję za zaproszenie. Witam naszych Czytelników.

JO: Każdy fizjoterapeuta w swojej pracy zawodowej, w mniejszym lub większym zakresie, współpracuje z pielęgniarką. Proszę opowiedzieć naszym Czytelnikom o jej roli i zadaniach na Oddziale Rehabilitacji.

UT: Pielęgniarki stanowią ważne ogniwo w długim łańcuchu terapeutycznym. W istotny sposób wpływają na powodzenie kompleksowej rehabilitacji poprzez pomoc choremu w akceptowaniu sytuacji w jakiej się znalazł z powodu choroby oraz pobudzanie jego aktywności w procesie usamodzielnienia, zachęcanie do współdziałania w procesie pielęgnowania i usprawniania ruchowego, a także mobilizowanie do odzyskania maksymalnej samodzielności we wszystkich czynnościach życiowych. Pielęgniarki zapobiegają również wtórnej niepełnosprawności wynikającej ze zmniejszonej aktywności ruchowej lub jej braku.

JO: Często jest tak, iż aktywność pacjenta z powodu choroby bywa ograniczona. Jednak część z nich może wykonywać proste czynności dnia codziennego. Jak wtedy powinna zachowywać się pielęgniarka ?

UT: W takiej sytuacji pielęgniarka swoją pomoc powinna ograniczać  tylko do tych czynności, których pacjent nie jest w stanie wykonać samodzielnie. Chcę podkreślić, iż polskie pielęgniarki uczą także wykonywania czynności w zakresie samoobsługi poprzez stwarzanie warunków do ich wykonywania przez chorego. Wiemy doskonale, że zdolność samoobsługi jest podstawowym warunkiem odzyskania samodzielności i niezależności społecznej.

JO: Mimo trudnej sytuacji personalnej na wielu oddziałach szpitalnych, w tym również na oddziałach rehabilitacji, jedną z pierwszych osób, która dostrzega niepokojące sygnały związane ze sprawnością funkcjonalną pacjenta jest właśnie pielęgniarka.

UT: Tak, zgadza się. Pielęgniarki czuwają nad tym, aby pacjent stosował się do wskazówek specjalistów należących do zespołu rehabilitacyjnego. Informują innych członków zespołu o swoich spostrzeżeniach i dzielą się uwagami o postępach pacjenta, dolegliwościach bólowych pojawiających się po zabiegach fizjoterapeutycznych, zmianach w zachowaniu, problemach rodzinnych i środowiskowych oraz trudnościach w akceptacji niepełnosprawności. Często stanowi to impuls do podjęcia interwencji odpowiedniego specjalisty.

JO: W związku z powyższym jakie cechy charakteru powinna odzwierciedlać pielęgniarka pracująca na oddziale rehabilitacji ?

UT: Pielęgniarkę powinna cechować przede wszystkim samodzielność i profesjonalizm w planowaniu, realizowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu całościowej opieki nad pacjentem, a także odpowiedzialność za wyniki tejże opieki. Z jednej strony należy zadać sobie pytanie dotyczące tego, jak dany pacjent ma funkcjonować w zmienionej przez chorobę rzeczywistości; z drugiej zaś – należy stworzyć mu „nowy pomysł” na życie. Wymaga to dużo cierpliwości i empatii, ale także pewnej błyskotliwości i umiejętności przewidywania oraz kojarzenia faktów.

JO: Na koniec prosiłbym o dokonanie krótkiego podsumowania. Jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte przez grupę zawodową fizjoterapeutów po naszej dzisiejszej rozmowie ?

UT: Głównym celem w koncepcji pielęgnowania i rehabilitacji jest pomoc osobie niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej na danym etapie choroby, sprawności i samodzielności. Pielęgniarka często zastępuje chorego w realizacji czynności i związanych z nimi potrzeb, ale także pomaga mu w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby. Pielęgniarka zapewnia również pomoc w korzystaniu z systemu społecznego wsparcia. Skupia ona uwagę na przygotowaniu chorego do samo opieki oraz uczy różnych strategii radzenia sobie z niepełnosprawnością.

JO: Dziękuję za rozmowę.

UT: Dziękuję.