Odcinek 1

Jakub Oberbek (JO): Witam serdecznie w naszym pierwszym odcinku cyklu “Okiem Eksperta”. Poruszymy w nim kwestie dotyczące roli opiekuna medycznego dla oddziałach rehabilitacji. Jest nam niezmiernie miło gościć Panią mgr Urszulę Twardowską, specjalistę pielęgniarstwa zachowawczego. Dzień dobry !

Urszula Twardowska (UT): Dzień dobry. Witam Wszystkich !

JO: Pani Urszulo, coraz częściej na oddziałach rehabilitacji w naszych szpitalach możemy spotkać opiekuna medycznego. Proszę powiedzieć Naszym Czytelnikom, jak postrzega Pani rolę tego zawodu ?

UT: Na początku chciałabym podkreślić, jak dużą rolę na Oddziale Rehabilitacji odgrywa opiekun medyczny. Jest to osoba wykonująca na tym stanowisku szereg czynności związanych z kompleksową opieką nad pacjentem, który często jest zdany na pomoc innych osób w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.

JO: Czy mogłaby Pani opowiedzieć Naszym Czytelnikom o jakich czynnościach mówimy ?

UT: Wywołany przeze mnie opiekun medyczny pełni liczne obowiązki zawodowe na Oddziale Rehabilitacji. Do najważniejszych z nich należą:
1. Kontrola podstawowych parametrów życiowych takich jak ciśnienie i tętno.
2. Kontrola porządku w zakresie tzw. przestrzeni przyłóżkowej pacjenta, zmiana pościeli i utrzymywanie czystości pomieszczeń i sprzętu medycznego.
3. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb z zakresu odżywiania (karmienie pacjenta), zapobieganie jego odwodnieniu oraz przygotowanie do spożywania posiłków.
4. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z toaletą pacjenta w obrębie łóżka, a jeśli istnieje taka możliwość – asystowanie pacjentowi w drodze z łóżka do toalety.
5. Zaspokajanie potrzeb pacjenta z zakresu higieny ciała, w tym asystowanie przy kąpieli w łazience.
6. Prowadzenie rozmów z pacjentem celem zabezpieczenia jego potrzeb społecznych i psychologicznych, co jest niezwykle ważne dla jego powrotu do sprawności funkcjonalnej, a także życia rodzinnego i społecznego.

JO: Rzeczywiście, na opiekunach medycznych ciąży duża odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie przygotowanie do zawodu.

UT: Zgadza się. Efektem wyżej wymienionych przeze mnie czynności wykonywanych przez opiekuna medycznego, także w obszarach strefy intymnej pacjenta, jest nawiązanie z nim niezwykle silnej więzi emocjonalnej. Pacjent często powierza opiekunowi swoje myśli, emocje oraz odczucia dotyczące prowadzonego procesu terapeutycznego, które nie zawsze może przekazać innemu Członkowi Interdyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego. W tym miejscu chciałabym poruszyć istotny, z mojego punktu widzenia, problem zawodowy dotyczący znaczenia opiekuna medycznego na Oddziale Rehabilitacji. Pragnę zauważyć, iż stosunek ilości zatrudnionych opiekunów medycznych do pielęgniarek jest wyjątkowo niski (według szacunkowych danych niekiedy osiąga on wymiary, w przeliczeniu na etaty, 2 opiekunów do 20 pielęgniarek). Sprawia to, iż opiekun nie jest w stanie zabezpieczyć wyżej wymienionych przeze mnie podstawowych potrzeb pacjenta, a tym samym wywiązywać się sumiennie ze swoich obowiązków.

JO: Dziękuję za rozmowę.

UT: Dziękuję.