Projekty naukowe

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów w najbliższym czasie będzie realizować następujące projekty naukowe:

„Monitoring jakości kształcenia studentów na kierunku Fizjoterapia” – projekt, celem którego będzie zbieranie i analizowanie informacji płynących ze środowisk akademickich studentów kierunku Fizjoterapia na Uczelniach Wyższych w Polsce.

„Fizjoterapeuto – gdzie jesteś ?” – projekt, celem którego będzie zbieranie i analizowanie informacji dotyczących przyczyn niepodjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty.

„Fizjoterapia – i co dalej ?” – projekt mający na celu stworzenie ogólnopolskiego forum internetowego studentów na kierunku Fizjoterapia do wymiany własnych myśli i doświadczeń związanych z kształceniem na w/w kierunku, a poruszane zagadnienia będą związane z prezentacją możliwych scenariuszy rozwoju ścieżki zawodowej.

„Osoby niepełnosprawne – pełnoprawni obywatele” – projekt mający na celu zebranie i analizowanie informacji dotyczących problemów z zakresu życia codziennego i zawodowego, a uzyskane informacje posłużą do opracowań naukowych w w/w kwestii.

Informacje szczegółowe o projekcie:
Projekt ten przeznaczony jest dla osób z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Celem projektu jest uzyskanie informacji o bieżących potrzebach osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w zakresie rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej. Badanie będzie realizowane w formie ogólnodostępnej ankiety elektronicznej, a następnie zostaną poddane analizie statystycznej. Zebrane wyniki posłużą do utworzenia specjalnej mapy potrzeb i zostaną opublikowane w formie ogólnodostępnego raportu.

Uzyskane wyniki przyczynią się do pogłębienia świadomości społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych oraz do poprawy ich statutu. Udział w badaniu jest bezpłatny.

“Aktywność zawodowa kobiet a stan zdrowia noworodka” – projekt przeznaczony dla kobiet, które urodziły jedno i więcej dzieci celem analizy ich sytuacji zawodowej w trakcie ciąży.

Informacje szczegółowe o projekcie:
Autorzy projektu – Patryk Kiljański, Jakub Oberbek

Zapraszamy do współpracy !