Kompendium wiedzy

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii podjęła się zadania stworzenia cyklicznie rozwijanego Kompendium Wiedzy dla Studentów na kierunku “Fizjoterapia”. Baza pytań ma na celu wspomóc przygotowania do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), w myśl zapisów w Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty
z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U.2015 poz.1994).

Poniżej przedstawiamy listę działów, do których będziemy etapowo zamieszczać pytania testowe:

Nauki ogólne:

 • Anatomia i fizjologia
 • Biomechanika i kinezjologia
 • Kinezyterapia i metody specjalne fizjoterapii
 • Medycyna fizykalna i balneologia
 • Masaż
 • Farmakologia w fizjoterapii
 • Fizjoprofilaktyka i zaopatrzenie ortopedyczne
 • Historia rehabilitacji

Nauki specjalistyczne:

 • Fizjoterapia w ortopedii i reumatologii
 • Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii
 • Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii
 • Fizjoterapia w pulmonologii
 • Fizjoterapia w pediatrii i neurologii dziecięcej
 • Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • Fizjoterapia w geriatrii i psychiatrii
 • Diagnostyka obrazowa w fizjoterapii

 

Instrukcje i procedura zamieszczania pytań w Kompendium Wiedzy Sekcji Promocji Zawodu
i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

 1. Zgłoszenia pytań do bazy testów on-line są przyjmowane zgodnie z podanym wzorem w zakładce “Wzór formularza zgłoszeniowego” na adres e-mail: spik@fizjoterapia.org.pl (z żądaniem potwierdzenia doręczenia i tematem: Zgłoszenie Kompendium Wiedzy, gdyż inne wiadomości nie będą odczytywane).
  1. Otrzymane zgłoszenie jest weryfikowane pod kątem zgodności z zamieszczonym wzorem na stronie.
  2. Zgłoszenie musi zawierać 15 pytań w formie testowej (test jednokrotnego wyboru), przypisanych do jednego z w/w działów.
  3. Każde zgłoszenie musi zawierać arkusz poprawnych odpowiedzi.
 2. Następnie, zgłoszenie jest weryfikowane i recenzowane przez Komisję Naukową współpracującą z Sekcją Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 3. Autor pytań, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia do Komisji Naukowej, na wskazany przez siebie adres e-mail w formularzu zgłoszeniowym, otrzymuje informację o:
  1. pozytywnej weryfikacji zgłoszenia – przyjęciu pytań do bazy testów on-line bez poprawek lub
  2. negatywnej weryfikacji zgłoszenia – konieczności naniesienia poprawek, zgodnie z uwagami Komisji Naukowej, w terminie 14 dni od daty wysłania recenzji pytań na wskazany przez Autora adres e-mail; na ponowną weryfikację i recenzję zgłoszenia Komisja Naukowa ma 30 dni).
  3. w przypadku otrzymania przez Autora ponownej negatywnej weryfikacji zgłoszenia, zgłoszenie to nie będzie poddawane kolejnej weryfikacji i recenzji przez Komisję Naukową.
 4.  Wysłanie zgłoszenia do Kompendium Wiedzy jest bezpłatne. Zgłoszenia będą weryfikowane i recenzowane w kolejności zgodnie z datą wpłynięcia do Komisji Naukowej przy Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 5. Zgłoszenie do Kompendium Wiedzy może wysłać każdy Członek Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 6. O kolejności publikacji testu w Kompendium Wiedzy decyduje data uzyskania pozytywnej weryfikacji przez Komisję Naukową przy Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.
 7. Dostęp do Kompendium Wiedzy jest:
  1. Pełny – dla Członków Sekcji oraz Członków Oddziałów Wojewódzkich Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i obejmuje on dostęp do wszystkich zamieszczonych arkuszy pytań wraz z odpowiedziami.
  2. Ograniczony – dla Odwiedzających stronę ww i obejmuje tylko wybrane arkusze pytań bez odpowiedzi.

 

Zapraszamy do współpracy !