Akty prawne

Dział ten został stworzony z myślą o studentach na kierunku fizjoterapia oraz czynnych zawodowo fizjoterapeutach celem stworzenia dokładnej bazy aktów prawnych wraz z ich uaktualnieniami, związanych z kształceniem i wykonywaniem zawodu.

Tak stworzona konstrukcja pozwala śledzić nie tylko same zmiany pod kątem historycznym lecz pozwala również na subiektywną ocenę kierunku zmian legislacyjnych i kreować opiniotwórczą działalność środowiska akademickiego i zawodowego fizjoterapeutów.

Zachęcamy do lektury i śledzenia zawartości działu!


Akty prawne dla studenta na kierunku fizjoterapia.

Standardy kształcenia na kierunku fizjoterapia – historia zmian:

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

link


Praktyki zawodowe studentów – historia zmian:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 maja 2022 roku.

link


Baza opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku.

link

w polu “wyszukaj” prosimy wpisać nazwę kierunku studiów.


Akty prawne dla czynnych zawodowo fizjoterapeutów.
Ustawa o działalności leczniczej – historia zmian:

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 roku

link

Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2023 roku.

link


Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej – historia zmian:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2023 roku.

link


Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty – historia zmian:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 roku.

link

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 2021 roku.

link

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 roku.

link

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 roku.

link

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2018 roku.

link

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 roku.

link


Czynności zawodowe fizjoterapeuty – historia zmian:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 roku.

link


Wynagrodzenia w sektorze publicznym – historia zmian:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2022 roku.

link


Kwalifikacje wymagane od pracowników w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – historia zmian:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 roku.

link


Zlecanie wyrobów medycznych – historia zmian:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 roku.

link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2023 roku.

link

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 roku.

link


Ubezpieczenie OC – historia zmian:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2023 roku.

link

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

link


Specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii – historia zmian:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2023 roku.

link

Programy specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii są dostępne na stronie internetowej CMKP.

link