Cele i działalność

Sekcja Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów postawiła przed sobą następujące cele:

 

 1. Działalność naukowa
  1. Powołanie Komisji Naukowej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii celem stworzenia cyklicznie uzupełnianego Kompendium Wiedzy mającego na celu wspomóc Studentów na kierunku “Fizjoterapia” do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.
  2. Utworzenie cyklu Studenckich Konferencji Naukowych „Przyszłość fizjoterapii w Polsce” dotyczących jakości procesu kształcenia i monitoringu losów absolwentów na kierunku Fizjoterapia, w porozumieniu i współpracy z Uczelniami w Polsce i zagranicą.
  3. Utworzenie „Kalendarza wydarzeń naukowych dla Fizjoterapeuty”.
  4. Współpraca z Czasopismami i Towarzystwami Naukowymi w Polsce
   i zagranicą, dotycząca promocji fizjoterapii jako integralnej części procesu leczenia.
  5. Współpraca z poszczególnymi Sekcjami Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz innymi Towarzystwami Naukowymi celem przygotowania wytycznych do prowadzenia postępowania fizjoterapeutycznego w różnych jednostkach chorobowych.
 2. Działalność dla Studentów na kierunku Fizjoterapia
  1. Utworzenie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Fizjoterapeutycznej przeznaczonego dla Studentów na kierunku Fizjoterapia.
  2. Wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych Środowiska akademickiego Studentów na kierunku Fizjoterapia.
  3. Współpraca z Fundacjami i Stowarzyszeniami wspierającymi
   i prowadzącymi działalność na rzecz promocji środowiska Fizjoterapeutów
   i Studentów na kierunku Fizjoterapia.
  4. Organizacja Targów Staży i Pracy dla Studentów i Absolwentów na kierunku Fizjoterapia.
  5. Promocja prac naukowych dotyczących rozwoju i zastosowania nowych technologii w fizjoterapii.
 3. Przyznawanie nagród i wyróżnień
  1. Nagrody i wyróżnienia dla Studentów aktywnie promujących Fizjoterapię.
  2. Nagrody i wyróżnienia dla Placówek medycznych i Uczelni Wyższych aktywnie promujących działalność na rzecz Fizjoterapii.