Poznaj nas

Na niniejszej stronie będziemy zamieszczać krótkie informacje dotyczące członków sekcji zaangażowanych w jej działalność.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu!


mgr Beata Czechowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na kierunku Fizjoterapia gdzie aktualnie pracuję jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto pracuję czynnie zawodowo jako fizjoterapeutka w jednym z łódzkich szpitali.

Prywatnie jestem mamą Kuby i pasjonatką górskich wędrówek.


mgr Marta Karbowiak

Jestem magistrem fizjoterapii i absolwentką studiów na kierunku Koordynowana Opieka Senioralna. Pracuję jako asystent w Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem członkiem zarządu sekcji oraz  aktywnym członkiem Komisji ds. Promocji Kierunku Fizjoterapia na UM w Łodzi.

Pełnię funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Naukowego Move it! przy Zakładzie Metodyki Nauczania Ruchu UM w Łodzi, zrzeszającego głównie studentów fizjoterapii. W ramach pracy zawodowej jako asystent prowadzę zajęcia ze studentami fizjoterapii z przedmiotu Kształcenie Ruchowe i Metodyka Nauczania Ruchu oraz zajęcia fakultatywne o profilu praktycznym, jak np. medyczny trening terapeutyczny.

Jako czynna zawodowo fizjoterapeutka uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach dotyczących metodyki nauczania oraz szeroko pojętej rehabilitacji. Moje zainteresowania naukowe dotyczą pracy i roli fizjoterapeuty w interdyscyplinarnym zespole, fizjoprofilaktyki i różnych aspektów związanych z aktywnością fizyczną.


dr n.med. Ewelina Matusiak-Wieczorek

Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej w Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Pracuję jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz pełnię również funkcję sekretarza w Komisji ds. Promocji Kierunku Fizjoterapia na UM w Łodzi.

W ramach pracy zawodowej na Uniwersytecie Medycznym prowadzę zajęcia ze studentami fizjoterapii, z przedmiotów Adaptowana Aktywność Fizyczna, Sport Osób z Niepełnosprawnościami oraz pokrewnych tematycznie zajęć fakultatywnych, a także prowadzę badania naukowe. Moje  publikacje, których jestem autorem dotyczą szeroko pojętej aktywności fizycznej, ale także hipoterapii oraz żywienia, w odniesieniu do wpływu na zdolność do podejmowania wysiłku fizycznego. Ponadto pełnię funkcję recenzenta w czasopismach naukowych związanych tematycznie z aktywnością fizyczną i rehabilitacją oraz uczestniczę w konferencjach i szkoleniach dotyczących metodyki nauczania oraz rehabilitacji.


dr n.med. Jakub Oberbek

Pełnię funkcję przewodniczącego Sekcji od 2019 roku. Zawodowo od 2011 roku jestem związany z Pabianickim Centrum Rehabilitacji PCM, gdzie pracuję jako fizjoterapeuta.

Jestem uczestnikiem kursów z zakresu fizjoterapii ortopedycznej i neurologicznej. Poprzez czynny udział w konferencjach naukowych nieustannie poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia.

Cieszę się, że wybrałem ten zawód!