Sekcja

Rosnące znaczenie zawodu fizjoterapeuty w polskim systemie opieki zdrowotnej skłoniło do podjęcia działań związanych ze zwiększeniem roli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii w zakresie promocji zawodu oraz w procesie kształcenia fizjoterapeutów.

W celu realizacji wyżej wymienionych działań powołano Sekcję Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów, która stanowi inkubator inicjatyw przeznaczony dla środowiska akademickiego polskich fizjoterapeutów oraz projektów związanych z promocją zawodu fizjoterapeuty.

Zapraszamy do współpracy wszystkich Fizjoterapeutów i Studentów na kierunku Fizjoterapii celem działań na rzecz przyszłych Pokoleń !

Wszelkie zapytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy w zakładce “Kontakt” lub na adres e-mail: spik@fizjoterapia.org.pl oraz na nasz profil na FB @SPiK PTF.