Zarząd Sekcji


Zarząd Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 na lata 2024-2028
Przewodniczący:

dr n. med. Jakub Oberbek

Wiceprzewodniczący:

dr n.med. Ewelina Matusiak-Wieczorek

mgr Marta Karbowiak


Zarząd Sekcji Promocji Zawodu i Kształcenia Fizjoterapeutów

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

 na lata 2019-2023
Przewodniczący:

dr n. med. Jakub Oberbek

Wiceprzewodniczący:

dr n.med. Ewelina Matusiak-Wieczorek

mgr Patryk Kiljański